Elektrische deelauto-programma’s

In opdracht van MRA-Elektrisch maakte NewBility een inventarisatie van deelauto-programma’s met elektrische auto’s. Op 20 februari 2018 kwamen aanbieders, ervaringsdeskundigen, gemeenten bij elkaar om de kansen en ervaringen met elkaar te delen.

Autodelen zorgt voor minder autokilometers, minder autobezit en minder parkeerdruk. Vooral bij de keuze voor elektrische voertuigen, is dat positief voor luchtkwaliteit en klimaatdoelstellingen.

In het project MRA-elektrisch werken de overheden in provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen om elektrisch vervoer te stimuleren. Om in deze innovatieve omgeving succesvol te opereren zijn kennisdeling en samenwerking tussen overheden en marktpartijen essentieel. NewBility werkt mee aan het verbinden van partijen en het opzetten van projecten, om daarmee de transitie naar elektrisch vervoer daadwerkelijk in gang te zetten.

Zie ook: MRA-E inventarisatie Elektrische Deelauto-programma’s