CROW netwerkdag 2018

Samenwerking en integratie tussen OV en doelgroepenvervoer; op weg naar een (financieel) efficiënte en intelligente vervoersvoorziening. Dat is het thema van de CROW netwerkdag Collectief Vervoer 2018. 

NewBility levert een bijdrage aan de discussie in het Community Café onder leiding van Wim van Tilburg.

De nadruk zal liggen op de key-issues die het verschil maken in een aanbesteding of zelfs integrale aanbesteding, zoals:
1. Hoe maak je een hoge combinatiegraad: dit heeft te maken met de eisen in het bestek voor OV en doelgroepenvervoer maar ook ten aanzien van de regie/software.
2. Hoe hou je het systeem betaalbaar, ook bij toenemend gebruik?
In de discussie hoopt NewBility samen met Maarten de Keijzer bij te dragen met de praktijkervaring van Texelhopper, Brengflex, Voorne-Putten, Haarlemmermeer, en AML flex.