SMARTA Rural Shared Mobility

Op 30 en 31 januari mochten we een bijdrage leveren aan het Europeese SMARTA project “Rethinking Rural Mobility” Dit is een project van het Europees Parlement. Het project bekijkt oplossingen voor duurzame, gedeelde mobiliteit op het platteland. Texelhopper is geanalyseerd als ‘good practise’.

Verkenning Bravo Samen

In opdracht van de provincie Noord-Brabant en vervoerder Hermes heeft NewBility een inventarisatie gedaan naar de mogelijkheden om bestaande en nieuwe vervoerinitiatieven samen te brengen op één platform: Bravo Samen.

Elektrische deelauto-programma’s

In opdracht van MRA-Elektrisch maakte NewBility een inventarisatie van deelauto-programma’s met elektrische auto’s. Op 20 februari 2018 kwamen aanbieders, ervaringsdeskundigen, gemeenten bij elkaar om de kansen en ervaringen met elkaar te delen.

CROW netwerkdag 2018

Samenwerking en integratie tussen OV en doelgroepenvervoer; op weg naar een (financieel) efficiënte en intelligente vervoersvoorziening. Dat is het thema van de CROW netwerkdag Collectief Vervoer 2018.