SMARTA Rural Shared Mobility

Op 30 en 31 januari mocht NewBility een bijdrage leveren aan het Europese SMARTA project “Rethinking Rural Mobility” Dit is een project van het Europees Parlement. Het project bekijkt oplossingen voor vervoerarmoede en duurzame, gedeelde mobiliteit op het platteland. Texelhopper is geanalyseerd als ‘good practice’.

Verkenning Bravo Samen

In opdracht van de provincie Noord-Brabant en vervoerder Hermes heeft NewBility een inventarisatie gedaan naar de mogelijkheden om bestaande en nieuwe vervoerinitiatieven samen te brengen op één platform: Bravo Samen.

CROW netwerkdag 2018

Samenwerking en integratie tussen OV en doelgroepenvervoer; op weg naar een (financieel) efficiënte en intelligente vervoersvoorziening. Dat is het thema van de CROW netwerkdag Collectief Vervoer 2018. 

STIPO discussie gezonde stad

NewBility werd door partner Minouche Besters uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de themadag over de gezonde stad: welke ontwikkelingen op gebied van mobiliteit spelen daarin een rol?