STIPO discussie gezonde stad

NewBility werd door partner Minouche Besters uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de themadag over de gezonde stad: welke ontwikkelingen op gebied van mobiliteit spelen daarin een rol?  

De armoede van het bidbook

Deze publicatie bekijkt de ontwikkelingen in het contractvervoer voor de Wmo: het taxivervoer voor mensen die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.