De armoede van het bidbook

Deze publicatie bekijkt de ontwikkelingen in het contractvervoer voor de Wmo: het taxivervoer voor mensen die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.