De armoede van het bidbook

Deze publicatie bekijkt de ontwikkelingen in het contractvervoer voor de Wmo: het taxivervoer voor mensen die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

In het WMO vervoer tekenen zich ontwikkelingen af die doen denken aan marktwerking in de thuiszorg. Er dreigt gevaar voor armoede van het bidbook; kille prijsconcurrentie met verlies aan kwaliteit op termijn. Gaan de ‘winsten’ van goedkope contracten op termijn leiden tot (on)gewenste effecten? Welke valkuilen kunnen opdrachtgevers en vervoerders beter ontwijken?

Een ingekorte versie van ‘de armoede van het bidbook’ is gepubliceerd in Personenvervoer Magazine april 2016

http://www.newbility.nl/wp-content/uploads/2015/12/PV-aprl-2016-artikel.pdf