Mokumflex vraaggericht OV

In Landelijk Noord en Driemond rijdt is de bus vervangen door Mokumflex. Dit flexibel vervoersysteem rijdt vraaggestuurd.

Sinds begin 2019 is Florien projectleider voor de gemeente Amsterdam. In nauwe samenwerking met de bewoners van Driemond en Landelijk Noord is Mokumflex geëvalueerd en verbeterd. Na een marktconsultatie is het contract per juli 2020 gegund aan de nieuwe vervoerder Staxi. De kwaliteit is sindsdien sterk verbeterd en de kosten zijn beheersbaar gemaakt.

Zie ook (artikel dorpsraad Driemond)