Elektrische deelauto-programma’s

Voor het projectbureau MRA-elektrisch maakte Florien een inventarisatie van elektrische deelauto-programma’s, met kansen en bedreigingen voor gemeenten die dergelijke programma’s willen stimuleren.

Samen met gemeenten is bekeken op welke wijze deelauto-projecten een kans van slagen kunnen hebben. Gemeenten kunnen initiatieven van aanbieders vooruithelpen door bijvoorbeeld laadinfrastructuur aan te bieden, afspraken over parkeerbeleid en vergunningen. In de inventarisatie van bestaande elektrische deelauto-programma’s zijn de organisaties, tarieven en het aantal deelnemers op een rij gezet.