MRA-Elektrisch

MRA-e is een projectbureau om elektrisch vervoer te stimuleren en het verbruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Dit met het doel luchtkwaliteit te verbeteren.

Sinds 2012 plaatst en beheert de MRA-e laadinfrastructuur in de gehele regio Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.
Florien werkt als projectleider voor MRA-e om samen met gemeenten, bewoners en ondernemers in de MRA-e regio de introductie van elektrisch vervoer te versnellen en te faciliteren. Bijvoorbeeld door het opzetten van elektrische deelautoprogramma’s, koppelen van lokale opgewekte zonne-energie aan het laden van elektrische voertuigen en  meenemen van elektrisch vervoer in nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen.

Zie ook: http://mra-e.nl/